Zajęcia dodatkowe

  1. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci uczestniczą w nieodpłatnych zajęciach z JĘZYKA ANGELSKIEGO.
  2. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1487) w naszej placówce odbywają się również zajęcia z LOGOPEDII oraz ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE: korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci z potrzebami edukacyjnymi.
  3. Raz w tygodniu w miesiącach od września do października oraz od kwietnia do czerwca chłopcy oraz chętne dziewczynki w wieku od 4 do 6lat biorą udział w ZABAWACH Z PIŁKĄ NOŻNĄ pod okiem trenerów z Football Academy z Leszna;
  4. W ramach oferty edukacyjnej naszego przedszkola dzieci pięcio i sześcioletnie uczestniczą w ZAJĘCIACH Z RELIGII. Odbywają się one w oparciu o program KOCHAMY BOGA (AZ-0-03/1);
  5. Raz w tygodniu chętne dzieci sześcioletnie uczestniczą w ZABAWACH W WODZIE na Pływalni Środowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 7, gdzie pod okiem instruktorów pływania zgłębiają tajniki nauki pływania.