„Chcemy wychować zdrowe, aktywne, wrażliwe, odporne psychicznie i fizycznie dziecko w zdrowym środowisku.”

ABSOLWENT NASZEGO PRZEDSZKOLA:image103

WYKAZUJE:

 • Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 • Umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem)
 • Umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współpracować z innymi)
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 • Samodzielność
 • Odporność na stres

POSIADA:

 • Zdolność do obdarzania nauczycielki i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 • Podstawową wiedzę o świecie

ROZUMIE, ZNA:                  

 • Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi
 • Zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 • Zasady kultury postępowania
 • Kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe
 • Potrzebę szanowania przyrody i środowiska

NIE OBAWIA SIĘ:

 • Występować publicznie
 • Reprezentować grupę, przedszkole
 • Chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami
 • Wykazywać inicjatywę w działaniu
 • Wyrażania swoich uczuć