Nowości w procesie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Lesznie na  rok szkolny   2018/2019

                                       UWAGA! Zmiany w systemie naboru do przedszkoli

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się poprzez nabór elektroniczny ( możliwe będzie również złożenie wniosku na dotychczasowych zasadach ).
 2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w następujących przedszkolach

Nazwa Adres Pobyt w przedszkolu Telefon
Przedszkole Nr 3 ul. St. Wyspiańskiego 2 9 godz. 65 520-38-52
Przedszkole Nr 4 ul. J. Poplińskiego 5 9 godz. 65 520-38-56
Przedszkole Nr 5 Pl . Komeńskiego 5 9 godz. 65 520-32-75
Przedszkole Nr 6 ul.17 stycznia 13 9 godz. lub 7 godz. 65 520-40-64
Przedszkole Nr 7 ul. St. Źeromskiego 19 9 godz. lub 7 godz. 65 520-79-49
Przedszkole Nr 8 ul. Jagiellońska 6 9 godz. lub 5 godz. 65 520-45-51
Przedszkole Nr 10 ul. B.Prusa 22 c 9 godz. 65 526-81-26
Przedszkole Nr 11 ul. Prochownia 25B 9 godz. 65 520-63-50
Przedszkole Nr 12 ul. Czarnoleska 1 9 godz. lub 5 godz. 65 527-00-76
Przedszkole Nr 13 ul. Łowiecka 50 C 9 godz. 65 529-01-18
Przedszkole Nr 15 ul. Rumuńska 13 7 godz. 65 520-07-84
Przedszkole Nr 18 ul. por. L Włodarczaka 3 9 godz. 65 520-31-87
Przedszkole Nr 19 ul. J.Osterwy  4 9 godz. 65 526-82-90
Przedszkole Nr 20 ul. K.Karasia 11 9 godz. 65 520-35-28
Przedszkole Nr 21 ul. Armii Krajowej 11 9 godz. 65 520-00-65
Szkoła Podstawowa Nr 9,

Oddziały przedszkolne

 

ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57, oddziały przedszkolne ul. Lotnicza 2 9 godz. lub 5 godz. 65 520-40-07
Przedszkole Publiczne Happy Days ul. J. Poplińskiego1,1A 9 godz. 608111377
Przedszkole Językowe Bajka ul. Skarbowa 3A 9 godz. 607377107
Przedszkole Publiczne Bajkowy Las ul. Jana Kazimierza 1B 9 godz. 721390389

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu,  w terminie   od  20 marca do 4  kwietnia 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3 –  5  lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Nabór na wolne miejsca do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie od 09 kwietnia do 27 kwietnia 2018 roku.

 Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania – Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari – wersja 5, Opera – wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
 1. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodnie       z instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej  – UWAGA ! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 2. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ  w celu zakończenia rejestracji.
 3. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 4. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 15.00 .
 5. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i  potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem  z wnioskiem).
 6. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 7. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 40/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018), Rodzic po zalogowaniu się , klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.
 8. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019  w terminie do 30 maja 2018 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania).

 

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera
 1. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 15.00 .
 2. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i  potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem  z wnioskiem) .
 3. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 4. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu nr 40/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola .
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019  w terminie do 30 maja 2018 roku do godz. 15.00 (gotowy druk)

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.