Ramowy rozkład dnia

6:30- 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia ogólnorozwojowe/rozwijające grafomotorykę, percepcję wzrokową i słuchową.

8:00- 8:15 Poranne ćwiczenia gimnastyczne .

8:15- 8:30 Czynności higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do śniadania.

8:30- 9:00  Śniadanie.

9:00-10:00 Zintegrowane działania edukacyjne realizowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-11:15 Zabawy ruchowe organizowane na placu przedszkolnym/gry sportowe, zajęcia ruchowe, spacery, wycieczki – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:15-11:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:30-12:00 II Śniadanie

12:00-13:15 3 latki i 4 latki leżakowanie

12:00-12.15 5latki i 6 latki relaksacja, słuchanie bajek, opowiadań, literatury dziecięcej.

12:15-13:15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy i ćwiczenia utrwalające, zabawy ruchowe organizowane i swobodne na placu zabaw.

13:15-13:30 Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

13:30-14:00 Obiad

14:00-14:15 Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań, literatury dziecięcej.

14:15-14:45 Ćwiczenia indywidualne oraz z małą grupą dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci.

14:45-16:00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, gry dydaktyczne, planszowe, zabawy konstrukcyjne, tematyczne.

16:00-16:30 Rozchodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, porządkowe