Telefon

tel. (65) 520 31 87

Adres

Przedszkole Miejskie nr 18 w Lesznie

ul. Włodarczaka  3
64 – 100 Leszno

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 18 im. Sportowa Kraina z siedzibą w Lesznie
 2. Został powołany inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można za pomocą adresu email: itrs@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa,
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisu prawa, udzielonej zgody lub zawarcia i realizacji umowy.
 9. Odbiorcami danych będzie hosting strony internetowej przedszkola w zakresie danych określonych w zgodzie oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
 11. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek: 6:30-16:30
Weekend: nieczynne

Formularz kontaktowy