Kadra

Dyrektor przedszkola

mgr Karolina Silczak

Nauczycielki

mgr Iwona Dolata— nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Kawecka- nauczyciel dyplomowany

Aldona Kijak- nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Kril- nauczyciel mianowany

mgr Natalia Lorych- nauczyciel kontraktowy

mgr Kamila Lipinska – nauczyciel mianowany

mgr Barbara Maćkowiak- nauczyciel dyplomowany

mgr Maria Matuszewska- nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Rączka – nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Roszak- nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Senftleben-Gabała – logopeda dyplomowany

mgr Katarzyna Pawlak – nauczyciel kontraktowy

mgr Brygida Kaźmierczak – nauczyciel kontraktowy

mgr Lena Talarczyk – nauczyciel kontraktowy

mgr Joanna Sieletycka – nauczyciel kontraktowy

Personel administracyjno – obsługowy
Samodzielny referent Karina Smektała

Woźne oddziałowe
Mariola Kaczmarek
Róża Rutkiewicz
Halina Kunce
Magdalena Włodarczyk

Pomoce nauczyciela
Jolanta Pawłowska
Barbara Ścimborska

Kucharki i pomoce kuchenne
Szefowa kuchni – p. Kamila Ratajczak
Teresa Włodarczyk
Donata Grempka
Ewa Prałat

Woźny
Daniel Spławski