Historia przedszkola

Dnia 30.VIII.1985r. brygada Zakładu Budownictwa WZSR zakończyła, budowę obiektu przedszkolnego przy ulicy Włodarczaka.

 

http://www.przedszkole18.com.pl/images/Zdjeciaprzedszkola/zdjcie20nr_1.jpg
Dawniej

 

W przeddzień nowego roku szkolnego 1985, nowy obiekt przedszkolny przekazany został we władanie pani dyrektor mgr Zofii Waszkiewicz, Radzie Pedagogicznej oraz dzieciom i ich rodzicom. W tej nowoczesnej i doskonale wyposażonej placówce, opiekę znalazło ponad 200 uśmiechniętych maluchów.

 

http://www.przedszkole18.com.pl/images/przekazanie.jpg
Inspektor Oświaty przekazuje we władanie obiekt przedszkolny pani dyrektor Zofii Waszkiewicz

 

http://www.przedszkole18.com.pl/images/otwarcie.jpg
Symboliczne przecięcie wstęgi przez prezydenta miasta Leszna Zenona Lorka

 

Przedszkole liczyło 6 oddziałów, w których odbywały się ćwiczenia dla studentów i przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wychowankowie pod opieką wykształconej kadry pedagogicznej zdobywali liczne sukcesy na·szczeblu regionalnym i wojewódzkim, a opuszczając przedszkolne mury byli w pełni przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

Skład pierwszej w historii przedszkola kadry pedagogicznej:

Zofia Waszkiewicz- DYREKTOR
Bernadeta Zabłocka -ZASTĘPCA

Nauczycielki:

Maria Zając
Mirosława Adamiak
Irena Lewandowska
Donata Łukaszyk
Katarzyna Kril
Ewa Kubiaczyk
Bernadetta Grabarek
Małgorzata Wojciechowska
Barbara Juchnowicz
Pomimo licznych zmian personalnych stanowisko dyrektora niezmiennie od początków przedszkola piastuje pani mgr Zofia Waszkiewicz, która czuwa nad ciągłą modernizacją naszej placówki, wzbogacaniem jej w nowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki.

Obecnie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy oddają w nasze ręce swoje pociechy, nasze grono pedagogiczne stara się podnosić swoje kwalifikacje poprzez dokształcanie się na studiach podyplomowych, warsztatach, szkoleniach dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Podczas codziennych zajęć dydaktyczno- wychowawczych staramy się stosować aktywizujące i nowatorskie metody pracy, dbając tym samym o wszechstronny rozwój dzieci.

 

http://www.przedszkole18.com.pl/images/Zdjeciaprzedszkola/11.jpg
Dziś

http://www.przedszkole18.com.pl/images/Zdjeciaprzedszkola/6.jpg
Dziś

 

Mamy nadzieję, że każde dziecko będzie się czuło u nas jak w domu.