IV grupa Kangurki

5 i 6 LATKI

WYCHOWAWCA: Iwona Dolata, Katarzyna Pawlak

WOŹNA: Mariola Kaczmarek