III grupa Puchatki

5 LATKI

WYCHOWAWCA: Anna Roszak, Kamila Lipińska

WOŹNA: Magdalena Włodarczyk